Přeskoč navigaci
Česká verze stránek
Vyhledat

Tisk

Česko nedokázalo zajistit řádné podmínky pro snižování energií, bude se za to zpovídat před Soudním dvorem

EU chce do roku 2020 v rámci cílů udržitelného růstu a energetické účinnosti snížit roční spotřebu primární energie v Evropě o 20 %, Češi a Slovinci ale nedokázali zajistit řádné vystavení certifikátů energetické náročnosti v budovách, které by ke snížení energií značně napomohly. Komise je tak poslala 23. ledna k Soudnímu dvoru.

 

energy

 

Podobně jako Slovinsko, bude se i Česká republika zpovídat u Soudního dvora EU. Konkrétně kvůli nedodržení směrnice o energetické náročnosti budov (směrnice 2010/31/EU). Podle této směrnice musí členské státy zavést a uplatňovat minimální požadavky na energetickou náročnost všech budov a zavést povinné pravidelné inspekce topných a klimatizačních systémů. Zvýšení povědomí o významu účinné spotřeby energie, kterého by jednotlivé státy měly dosáhnout instalací certifikátů ve všech budovách, by mělo mimo jiné motivovat k renovaci energeticky neúsporných budov. Kromě toho musí členské státy zajistit, aby od roku 2021 měly všechny nové budovy „téměř nulovou spotřebu energie".

 

Na nesprávné provedení tohoto požadavku upozornila Komise úřady obou zemí v roce 2015 a v průběhu let 2017 a 2018 pak oběma členským státům zaslala oficiální dopisy. Příslušné právní předpisy těchto členských států však dosud nejsou se směrnicí v souladu. Proto postoupila Komise věc k dalšímu řešení.

 

Tato opatření mají napomoci cílům, které si v rámci ochrany životního prostředí a udržitelného hospodaření s energiemi vytyčily státy Evropské unie. Z 20 % roční spotřeby primární energie, které chce EU do roku 2020 snížit, připadá na budovy přibližně 40 % celkové konečné spotřeby energie a více než jedna třetina emisí CO2 v EU. Řádným provedením předpisů o energetické náročnosti budov do svých právních řádů a jejich realizací mohou členské státy dosáhnout značných nákladově efektivních úspor energie a zabránit souvisejícím emisím skleníkových plynů.

 

Zdroj: europa.eu

 

Připomínky, nápady, kritiku v této sekci posílejte na eu.info@brno.cz
Za aktuálnost odpovídá: Eurocentrum Brno a EUROPE DIRECT ® 28.1.2019. Poslední aktualizace: 29.1.2019 14:07
Eurocentrum Brno a EUROPE DIRECT| Kobližná 4 | 601 50 Brno