Přeskoč navigaci
Česká verze stránek
Vyhledat

Tisk

Vláda schválila přistoupení k fiskálnímu paktu EU

Vláda dnes schválila přistoupení Česka k evropskému fiskálnímu paktu. Hlásí se tím k dodržování principů rozpočtové odpovědnosti, které ale již dnes plní. Dokument s oficiálním názvem „Smlouva o stabilitě, koordinaci a správě v hospodářské a měnové unii" musí ještě ratifikovat poslanecká sněmovna a podepsat prezident.

 

Rozpočet

 

Zdroj: Pixabay.cz

 

Fiskální pakt je mezinárodní smlouvou, která byla podepsána 2. března 2012 pětadvaceti členskými státy EU, tedy všemi kromě Velké Británie, ČR a Chorvatska (které tehdy ještě nebylo členskou zemí). Platí od 1. ledna 2013 a výhledově se počítá s jeho začleněním do smluvního rámce EU. Členské státy EU mohou k paktu přistupovat kdykoliv bez omezení.

Obsahem paktu je rámec pro rozpočtovou kázeň a koordinaci hospodářských politik členských států EU, které se smluvní státy zavazují dodržovat. Státy eurozóny a signatáři mimo eurozónu, kteří dobrovolně oznámili úmysl být ustanoveními vázáni, musí zavést do vnitrostátního práva pravidlo vyrovnaných rozpočtů vládního sektoru. Tím se rozumí roční saldo hospodaření vládního sektoru očištěné o vliv hospodářského cyklu a jednorázových a přechodných opatření (tzv. strukturální saldo) ne horší než minus 0,5 procenta HDP.

ČR patří mezi rozpočtově nejodpovědnější státy EU

Dále se státy zavazují zavést do rozpočtového procesu automatický mechanismus nápravy. Ten by byl spuštěn v případě, že by se stát závažným způsobem odchýlil od vyrovnaného hospodaření. Ačkoliv se na ČR jako na stát mimo eurozónu stanovená pravidla nevztahují, ta je plní již nyní a řadí se mezi rozpočtově nejodpovědnější státy EU.

V roce 2012 se v ČR diskuze o odmítnutí ratifikace fiskálního paktu stala centrálním tématem negativního vymezování vůči EU. Předmětem sporu však nebyl samotný obsah paktu a stanovení limitu pro veřejné zadlužování, ale spíše spor o proces a kompetence, kdo a jakým způsobem má takové limity stanovovat. Pokus o přistoupení a ratifikaci učinila vláda v minulém volebním období, avšak návrh se nepodařilo projednat v poslanecké sněmovně. Senát návrh schválil koncem srpna 2014.

 

Zdroj: Euroskop.cz, čtk

Připomínky, nápady, kritiku v této sekci posílejte na eu.info@brno.cz
Za aktuálnost odpovídá: Eurocentrum Brno a EUROPE DIRECT ® 15.2.2018. Poslední aktualizace: 15.2.2018 11:26
Eurocentrum Brno a EUROPE DIRECT| Kobližná 4 | 601 50 Brno