Přeskoč navigaci
Česká verze stránek
Vyhledat

Tisk

DOTAČNÍ PROGRAM JIHOMORAVSKÉHO KRAJE PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE PRO ROK 2018

Účelem Dotačního programu Jihomoravského kraje pro začínající podnikatele je rozvoj podnikatelské prostředí a podpora řemeslných činností v počáteční fázi podnikání pomocí dotace na území kraje.

 

 

Obrázek: Pixabay

 

Název dotačního programu: Dotační program Jihomoravského kraje pro začínající podnikatele                                                      

Vyhlašovatel dotačního programu: Jihomoravský kraj

Výchozí podmínky pro vyhlášení dotačního programu 

Podpora začínajícím podnikatelům ze strany Jihomoravského kraje vychází ze  Strategie Jihomoravského kraje 2020:

  • Priorita 1: Konkurenceschopná regionální ekonomika v evropském/ globálním měřítku
  • Opatření 1.2: Kvalitní prostředí pro podnikání - Vytvořit podmínky pro dynamický rozvoj malého a středního podnikání

Výše celkové částky určené na dotační program

2 000 000,00 Kč z rozpočtu Jihomoravského kraje pro rok 2018.

 

Lokalizace dotačního programu

Dotační program je určen k podpoře pro začínající podnikatele s místem trvalého pobytu v Jihomoravském kraji.

 

Minimální a maximální výši dotace v jednotlivém případě

Maximální výše dotace na jeden projekt činí 100 000,00 Kč.

Minimální výše dotace na jeden projekt činí 50 000,00 Kč.

 

Pravidla pro poskytnutí dotace

Minimální podíl spoluúčasti žadatele z vlastních prostředků je 40 % celkových uznatelných výdajů projektu, pokud dále není stanoveno jinak.

Projekt předložený žadatelem bude realizován po dobu minimálně 1,5 roku ode dne platnosti a účinnosti „Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na rozvoj podnikatelského projektu“. 

 

Bližší informace: https://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/6028-506-Dotacni+program+Jihomoravskeho+kraje+pro+zacinajici+podnikatele+2018.aspx

 

Zdroj: Krajská hospodářská komora Jižní Morava

Připomínky, nápady, kritiku v této sekci posílejte na eu.info@brno.cz
Za aktuálnost odpovídá: Eurocentrum Brno a EUROPE DIRECT ® 9.7.2018. Poslední aktualizace: 9.7.2018 14:34
Eurocentrum Brno a EUROPE DIRECT| Kobližná 4 | 601 50 Brno